Gospodarstwo Rybackie Przyborów

smak płynący z natury

O nas

Gospodarstwo rybackie w Przyborowie kontynuuje kilkusetletnią tradycję hodowli karpia na ziemiach Małopolski. Od roku 2002 funkcjonuje pod nazwą Gospodarstwo Rybackie Przyborów Marian Tomala.
Gospodarujemy na blisko 270 ha stawów położonych w pięciu obiektach stawowych na terenie pięciu powiatów, z których każdy posiada swoją historię powstania. Wszędzie na nich odbywa się hodowla karpia tak jak to miało miejsce kilkaset lat temu.
Wszystkie pięć obiektów stanowi ostoję dla wszelakiej zwierzyny szczególnie tej bytującej nad wodą. Interesującym faktem jest to, że dwa obiekty Tyniec i Krzyż, położone obok dużych miast stanowią wyjątkową enklawę zieleni.

Zapraszamy do oglądania:
https://pionier.tv/wideo/czas-nauki/prozdrowotny-karp

Obiekt Tyniec
Położony na terenie Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
Park ten spośród pozostałych parków jurajskich najgłębiej wchodzi swoim zasięgiem w granice miasta Krakowa. Jest to kompleks terenów prawnie chronionych ze względu na wysokie wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe.
Dzięki położeniu bezpośrednio, przy rzece Wiśle obiekt w Tyńcu stanowi ostoję dla licznego ptactwa wodnego. Stałymi mieszkańcami są kaczki krzyżówki i mewy, częstymi gośćmi są perkozy oraz łabędzie a także robiące niemałe spustoszenie zwierzęta rybożerne, kormorany, czaple i wydry.
Odległe od zabudowań miejsce sprawia, że przed nosem może nam przebiec sarna, koziołek a nawet dzik.
Walory przyrodnicze to nie jedyne, które decydują o wyjątkowości tego miejsca. Wokół krąży też duch historii związanej z będącym w niedalekiej odległości pochodzącego z XI w. opactwa Benedyktynów.

Źródła historyczne podają, że najwcześniejsze, informacje na temat przetrzymywania ryb w stawach, zwanych wówczas rybnikami znaleźć można w dokumencie z 1105r. o nadaniu klasztorowi oo. benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem prawa wyłączności połowu ryb na Wiśle.
Dziś na tym terenie kontynuowana jest tradycyjna hodowla karpi, gdzie część prac nadal wygląda jak przed kilkaset laty a zboże służące za pokarm pochodzi z okolicznych pól.

Obiekt Książ Wielki

Stawy w Książu Wielkim mają długą tradycję, od wieków były ostoją dla licznej zwierzyny, szczególnie ptactwa. Po groblach spokojnie spacerują całe rodziny łabędzi oraz stada kaczek, po stawach pływają perkozy a nad taflą wody na ryby czyhają czaple i kormorany.
Książ Wielki jest uznawany za jedno z najstarszych osiedli prasłowiańskich na ziemi krakowskiej – najstarszy zapis pochodzi z 1120r od XIV w. do XIX w1385r. miał prawa miejskie i własny herb. W latach 1400-1795 był siedzibą rozległego Powiatu Ksiąskiego.
Tu w latach 1585-99 z fundacji biskupa krakowskiego – Piotr Myszkowskiego i jego bratanka, starosty chęcińskiego powstał monumentalny renesansowy zamek na Mirowie. Zbudowany został według planów królewskiego architekta z Florencji Santi Gucciego – tego samego, któremu Stefan Batory powierzył budowę kaplicy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Na zboczu zaprojektowano wówczas ogród a u stóp wzgórza stawy.
W znanych w całym regionie stawach o powierzchni blisko 70 ha. które przetrwały kolejnych właścicieli oraz wiele zawirowań historycznych, obecnie hoduje się blisko 100 ton ryb rocznie. Karp z Książa Wielkiego ceniony jest nie tylko przez smakoszy, ale również wędkarzy, którzy z chęcią zakupują go na potrzeby zarybień swoich akwenów, łowisk specjalnych. Jest poszukiwanym produktem kulinarnym.

Obiekt Pławowice.

Obiekt w Pławowicach o powierzchni blisko 100 ha położony nad rzeką Szreniawą w niedalekiej odległości od rzeki Wisły powoduje obecność wielu nieczęsto spotykanych zwierząt wodnych. Na stawach spotkać można nierzadko mewy, kaczki, ale i całe klucze kormoranów, rodziny łabędzi i bobrów. Znakomite warunki lęgowe znalazły gęsi gęgawe, bąki, zimorodki, a od wiosny pojawiły się ślepowrony, które także zamierzają się zadomowić.
Ze zwierząt niższych można wiosną spotkać na groblach ślimaki winniczki i jaszczurki zwinki.
Pierwsze źródłowe wzmianki o leżącej nad brzegiem rzeki Szreniawy miejscowości Pławowice pochodzą z połowy XIV w, były własnością rycerską, później szlachecką. Choć już w XV wieku stał tam młyn to dopiero informacje z drugiej połowy XIX wieku podają, że prowadzone tam było wzorcowe gospodarstwo rybackie należące do rodziny Morstinów.
Ostatnim właścicielem rozległego, kilkusethektarowego majątku Pławowice był urodzony tam Ludwik Hieronim Morstin – hrabia, dyplomata, redaktor, poeta oraz major piechoty Wojska Polskiego odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
W pławowickim pałacu często gościli i zapewne mieli wielokrotnie okazję do zajadania się miejscowymi karpiami między innymi Henryk Sienkiewicz, Leopold Staff, Julian Tuwim, Antoni Słonimski oraz wielu innych słynnych przedstawicieli kultury i sztuki dwudziestolecia międzywojennego. Odbywały się tu również Zjazdy Poetów Polskich.
W wyniku reformy rolnej majątek został podzielony. Ziemia została rozparcelowana byłym pracownikom dworskim, oraz okolicznym chłopom, a kompleks stawowy przekazano w użytkowanie utworzonemu po wojnie Państwowemu Gospodarstwu Rybackiemu, które gospodarowało nimi do 1992 roku. Obecnie właścicielami pławowickich stawów są Marian Tomala i synowie.
Na własne potrzeby obiekt posiada przetwórnię ryb (z nadanym numerem weterynaryjnym), w której odbywa się wstępna obróbka ryb.

Obiekt Krzyż

Położone w Tarnowie – Krzyżu stawy rybne rozciągają się od rezerwatu „Debrza” na wschodzie, po rzekę Żabnica. Bogata roślinność, liczne gatunki ziół tworzą fantastyczny klimat. Wszechobecna cisza powoduje że zwierzęta czują się tam bezpiecznie, szczególnie ptactwo wodne. Wprawdzie stale bytujące czaple, odwiedzające kormorany i wydry konsumują znaczne ilości ryb, ale jednocześnie świadczą o dzikim charakterze obiektu. To wszystko znajduje się na przedmieściach Tarnowa.
W XVII wieku wieś Krzyż, pierwotnie zwaną Krzyszowicami, przejęła we władanie książęca rodzina Sanguszków.
Na przełomie XVIII i XIX wieku. Powstały wówczas sklepy, karczmy, cegielnia i tartak, a w połowie XIX wieku stawy, które od początku były wykorzystywana do hodowli ryb.
Ciekawostką jest, że zimą lód ze stawów sprzedawano do okolicznych karczm, jako chłodziwo. Wyjątkowe położenie stawów i klimat tam panujący decydują o tym, że hodowane tam karpie cieszą się dużą popularnością, a ich smak doceniają nie tylko mieszkańcy ziemi tarnowskiej.

Obiekt Rudy Rysie

Położony na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Mimo iż jest to niewielki obiekt cechuje go wyjątkowa bioróżnorodność. Na stawach stale można zaobserwować czaplę siwą bywają czaple białe oraz sarna, zając szarak, jeleń, kuna leśna, borsuk, jeż i gacek wielkouch, bażant, kuropatwa, chronione gatunki kumak nizinny, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec , żmija zygzakowata, zaskroniec i wiele innych. Do najbardziej interesujących należą: szafran spiski oraz długosz królewski. Nad stawami często krąży spektakularnie wyglądający orzeł bielik a po groblach w spokoju spaceruje łoś. Z roślin wodnych objętych całkowitą ochroną gatunkową można spotkać zdobiące stawy: grążele żółte a z gatunków objętych ochroną częściową grzybienie białe.

Oferta

Sprzedaż hurtowa i detaliczna żywych ryb konsumpcyjnych oraz materiału zarybieniowego

– Karp
– Amur
– Tołpyga
– Szczupak
– Sum
– Lin
– Karaś
– Płoć
– Okoń

Sprzedaż hurtowa i detaliczna ryb świeżych

– Karp
– Amur
– Tołpyga
– Szczupak
– Sum

Wysoką  jakość i doskonałe walory smakowe naszych ryb potwierdzają posiadane certyfikaty.

Hodowla

Co sprawia, że nasze ryby są takie smaczne?

• Wiedza i zaangażowanie fachowej i doświadczonej załogi
• Tradycyjny sposób hodowli
• Pełny cykl hodowlany
• Ekstensywny charakter hodowli
• Karmienie paszami zbożowymi najwyższej jakości
• Technika odłowu zgodna z zasadami dobrostanu
• Nowoczesne środki transportu wyposażone w natlenianie i izotermiczne baseny

Własny wylęg karpia uzyskujemy dzięki tarłu naturalnemu. W gospodarstwie stosujemy tradycyjny trzyletni cykl hodowlany, z metodą przesadkowania według XIX wiecznych wzorców Tomasza Dubisza. Polega ona na corocznym odławianiu ryb i umieszczaniu ich w coraz większych stawach. Sposób ten zapewnia rybom odpowiedni komfort życia.

Po pierwszym roku odławiamy narybek karpia, po dwóch latach kroczek a po trzech latach karp dorasta do wielkości ryby najbardziej poszukiwanej na rynku.

Chcąc zapewnić w naszych stawach warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych w polikulturze z karpiem hodujemy również amury i tołpygi o trybie życia zbliżonym do karpia, a także drapieżne ryby: sumy, szczupaki, sandacze i okonie. Uzupełnienie stanowią liny, karasie oraz płocie.

Karp Tyniecki

Historyczny odłów Karpia Tynieckiego

Minęło 800 lat od założenia w Polsce pierwszych stawów hodowlanych. Odłów w podkrakowskim Tyńcu został z tej okazji wzbogacony o historyczną stylizację oraz transport żywej ryby w drewnianych beczkach i na mchu. 

Celem jest zwrócenie uwagi na wielowiekową tradycję hodowli w naturalnych warunkach i walory naszej narodowej ryby. Ekstensywna hodowla stanowi unikalną gwarancje jakości. 3-letni karp odławiany w Polsce to w XXI wieku coś, czego świat może nam zazdrościć. Jeśli sami będziemy wiedzieli, co posiadamy.

 

Oto filmowa relacja:

„Mamy znakomite ryby i musimy zrobić wszystko, by utrzymać stan i jakoś hodowli. To jest nasze kulinarne dziedzictwo, część narodowej tożsamości. Musimy opowiadać o naszych rybach i ich przewadze. Taki cel miał ten wyjątkowy odłów” – powiedział Marian Tomala, inicjator historycznej rekonstrukcji.

Karp hodowany jest w bardzo tradycyjny sposób, niezmienny od setek lat. Naturalne tarło, naturalny pokarm, w naturalnych warunkach w towarzystwie innych gatunków ryb i ptaków. „Mało kto wie, że gdyby nie ryby ptaków nie byłoby wokół nas. O bioróżnorodności, retencji i roli w kształtowaniu krajobrazu nie wspominajmy. Z punktu widzenia konsumenta kluczowy jest fakt, że polskiego karpia hoduje się niezmiennie od setek lat – przez 3 lata podając do stawów pełnowartościowe zboże” – podsumował promujący wydarzenie prof. dr hab. Janusz Guziur, członek Rady Naukowej Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN. Długi proces produkcji ryb przekłada się na ich smak. Karp zawiera lekkostrawne, bardzo łatwo przyswajalne białko o wysokiej wartości odżywczej. Istotnej w każdej diecie odżywczej a nawet dla osób odchudzających się. Mamy ponad 100 przepisów. „Ten nasz skarb wart jest wsparcia, jeśli chcemy mniej przetworzonych produktów na naszych stołach. Jeśli chcemy żyć w kraju bez kompleksów kulinarnych, które sprawiły, że nie potrafimy lansować swego. W którym ryby są modne pod warunkiem, że nie są nasze lub że użyjemy obcych słów – kuchnia fusion czy sushi” – mówił Kazimierz Kural, Starszy Cechu Rzemieślników, brzeski restaurator.

Od późnego średniowiecza kuchnia polska słynęła w Europie z różnorodności potraw z ryb słodkowodnych. W XII wieku powstawać zaczęły, najpierw głównie przy klasztorach, liczne stawy hodowlane. „Do dziś istnieją stawy, z których przez stulecia dostarczano ryby na m.in. na królewskie stoły. Restauracja Wierzynek, kopalnie w Wieliczce, w Bochni, wszystkie te ikony długowieczności powstały później, a co ciekawe historia każdej z nich ściśle splotła się z historią znakomitych ryb z naszych polskich stawów” – Marian Tomala, szef Gospodarstwa Rybackiego Przyborów, gospodarujący na stawie w podkrakowskim Tyńcu.

Realizatorem historycznych odłowów jest Gospodarstwo Rybackie Przyborów, które kontynuuje tradycje hodowli karpia i innych ryb słodkowodnych na terenie Małopolski.

Przepisy

Dlaczego warto jeść karpia:

Z

Wyróżniają go wybitne właściwości dietetyczne oraz walory smakowe

Z

Posiada pełnowartościowe, całkowicie przyswajalne białko

Z

Jest źródłem wielu witamin i składników mineralnych

Z

Zawiera nie odkładający się w organizmie tłuszcz, obniżający poziom cholesterolu

Z

Jest bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3

Polecamy proste i smaczne przepisy opracowane w Gospodarstwie Rybackim Przyborów.
Nadają się na każdą okazję i pokazują smak karpia z wielu stron.
Mamy nadzieję, że również Wam posmakują!

Delicje z karpia

Potrzebujemy:
Karp (1.5-2 kg), 2 woreczki ryżu, sok z cytryny, 50 dag pieczarek, 400 ml śmietanki, 10 dag żółtego sera, 2 łyżki masła, 4 pomidory, pęczek zielonego kopru, łyżka mąki, pieprz, sól, łyżka Vegety.
Odfiletuj karpia (wg. naszych zaleceń, natnij filet w poprzek co 3-5 mm nie przecinając skóry), posól, skrop sokiem z cytryny i ułóż w naczyniu żaroodpornym, przykryj folią aluminiową i wstaw do piekarnika na 10 min (200° C). Ugotuj ryż na sypko.
Przygotuj sos: Usmaż pokrojone pieczarki na maśle, oprósz mąką, dodaj śmietankę i przypraw do smaku Vegetą i pieprzem. Ułóż ryż w formie wysmarowanej masłem a na nim wcześniej przygotowane porcje karpia, posyp koperkiem i zalej sosem. Na koniec ułóż pomidory pokrojone w plastry i posyp tartym serem. Zapiekaj 20 min. (200°C)                                

Smacznego !!!

Gulasz z karpia

Potrzebujemy:
1szt. karpia (1,2- 2,5 kg), 5 dag wędzonego boczku, 3 łyżki oleju, 2 łyżki mąki, 3 łyżki przecieru pomidorowego, średnia cebula, sok z cytryny, 2 łyżki bulionu (może być z kostki), mielona papryka, cukier, sól, makaron, żółty ser.
Sprawioną rybę odfiletuj (wg naszych zaleceń), filety pokrój w kostkę (2-2,5cm). Boczek pokrój w drobną kostkę i podsmażyć na oliwie lub oleju. Posiekaj cebulę, oprósz mąką i dołóż do podsmażonego boczku i razem zrumień. Dodaj bulion, przecier pomidorowy i gotuj na małym ogniu. Doprawić do smaku solą, papryką, cukrem oraz sokiem z cytryny. Do gotującego się sosu włóż kawałki karpia i gotuj na małym ogniu ok. 15 min.
Podaj z ulubionymi dodatkami.                                

Smacznego !!!

Karp doskonały z Przyborowa

Potrzebujemy:
1 szt. karpia (1,2 – 2,5 kg), 15 dag pieczarek, 3 łyżki mąki, 1/2 ltr bulionu z kostki, 3 łyżki oleju, 1/2 – szklanki śmietany, 3 łyżki masła, 2 duże cebule, 3 łyżki koncentratu pomidorowego, 3 łyżki natki pietruszki, pieprz, sól.
Odfiletuj sprawioną rybę (wg naszych zaleceń) i podziel na 4 porcje, każdą posól, oprósz pieprzem i odstaw na pół godziny. Następnie obtocz w mące i zrumień z obu stron na oleju. Z 1 łyżki masła i 1 łyżki mąki zrób jasną zasmażkę, rozprowadź ją rosołem.
Przygotuj sos: pokrojoną w kostkę cebulę podsmaż na dwóch łyżkach masła, dodać pieczarki i duś do miękkości. Dodaj koncentrat pomidorowy i wlej zasmażkę. Mieszając zagotuj i dodaj śmietanę.
Do tak przygotowanego sosu włóż usmażoną rybę i dalej duś pod przykryciem około 5 min. Na koniec posyp natką pietruszki i podaj z ulubionymi dodatkami.                                

Smacznego !!!

Karp z grilla

Potrzebujemy:
1 szt. karpia, sól (im większy tym lepszy), 2 łyżki ziołowej przyprawy do ryb, szklanka oleju.
Odfiletuj sprawioną rybę (wg naszych zaleceń), osuszamy ściereczką, nacinamy w poprzek co 3 – 5 mm nie przecinając skóry, posyp solą i podziel na porcje.
Przygotuj zalewę: Wymieszaj dokładnie oliwę z przyprawą do ryb. Namocz porcje ryby w przygotowanej zalewie i odstaw do lodówki na 5 – 15 min. Kawałki karpia grillujemy z każdej strony po 5 minut.
Podajemy z chlebem opieczonym na grillu lub z opiekanymi ziemniakami bądź innymi ulubionymi dodatkami.

Pamiętaj: Ponieważ mięso ryb jest delikatne, do grillowania użyj najlepiej aluminiowych tacek lub kratek do pieczenia ryb.                                 

Smacznego !!!

Karp Tyniecki w cieście piwnym

Potrzebujemy:
2 filety z karpia Tynieckiego, sól, pieprz do smaku, sok z cytryny.
Ciasto piwne: 1 szkl. mąki pszennej, 2 łyżki kaszki kukurydzianej, 1 jajko, pieprz cayenne do smaku, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 3/4 szkl jasnego piwa, 2 łyżki oleju, sól, olej do smażenia.
Sposób przygotowania:
Karpia umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. Skropić sokiem z cytryny oraz posypać solą i pieprzem z dwóch stron, włożyć na godzinę do lodówki. Wszystkie składniki ciasta zmiksować na gładkie i jednolite ciasto, odłożyć na pół godziny do lodówki.
Na patelni rozgrzać sporą ilość oleju około 1-1,5 cm. Karpia zanurzyć w cieście i smażyć na kolor złoty z dwóch stron. Po usmażeniu przełożyć na ręcznik papierowy do odsączenia z nadmiaru tłuszczu.

Smacznego !!!

Karp z Przyborowa po Wenecku

Potrzebujemy:
1szt karpia, sok z cytryny, cebula, 2 marchewki, pół selera, korzeń pietruszki, por, 25 dag makaronu (świderki), 10 dag masła, 5 dag żółtego sera, 250 ml śmietany, pieprz, sól, przyprawa do potraw, jajko, papryka konserwowa, natka pietruszki.
Ugotuj makaron. Pokrój w kostkę warzywa (bez cebuli). Podsmaż je na maśle, podlej wodą i uduś na półmiękko. Karpia odfiletuj (wg naszych zaleceń) i natnij filet w poprzek co 3-5 mm nie przecinając skóry) Przygotowany filet pokrój w paski o szer. 2 -2,5cm. Osól, skrop sokiem z cytryny i oprósz pieprzem. Pokrój cebulę w krążki i podsmaż na jasnożółty kolor, dodaj rybę i usmaż.
W naczyniu żaroodpornym wysmarowanym masłem ułóż połowę makaronu, podsmażonego karpia, uduszone warzywa i przykryj resztą makaronu, zalej śmietaną rozmieszaną z jajkiem i przyprawą do potraw. Całość posyp tartym serem, udekoruj papryką i zapiekaj w piekarniku ok. 15 min. Wyjmij z piekarnika i posyp natką pietruszki.

Smacznego !!!

Chrupiące paluszki z karpia

Potrzebujemy:
1 szt. karpia (1,5- 2,0kg), 2 jajka, 0,25 dag bułki tartej, Vegeta, przyprawa ziołowa do ryb, olej do smażenia.
Odfiletuj karpia (wg naszych zaleceń) i natnij w poprzek co 3-5 mm (nie przecinając skóry). Z fileta wytnij paluszki grubości około 2 cm, posyp Vegetą i przyprawą ziołową, opanieruj.
Wrzuć na rozgrzany olej i usmaż z obu stron na złoty kolor.

Smacznego !!!

Karpiowa zapiekanka z Przyborowa

Potrzebujemy:
1 szt. karpia (1,5- 2,0kg), sok z cytryny pieprz, sól, mąka, oliwa (lub olej), 4 ziemniaki, 2 cebule, marchewka, pół selera, łyżka przyprawy do potraw, 100 ml śmietany, pół szklanki soku pomidorowego, ząbek czosnku, natka pietruszki.
Odfiletuj karpia (wg naszych zaleceń) i natnij w poprzek co 3-5 mm (nie przecinając skóry).
Przygotowany filet pokrój w paski o szer. 2 -2,5cm. Podziel na porcje i osuszyć ściereczką. Skrop sokiem z cytryny, posyp solą i pieprzem, obtocz w mące i obsmaż z obu stron na oleju. Cebulę i ziemniaki pokroić w plastry, marchewkę i seler zetrzeć na tarce z dużymi otworami. Wszystkie warzywa podsmażyć kilka minut na oliwie, posyp przyprawą do potraw, wymieszaj i przełóż do naczynia żaroodpornego.
Ułóż na warzywach obsmażone porcje ryby, i zalej śmietaną zmieszaną z sokiem pomidorowym. Posyp posiekanym ząbkiem czosnku, dopraw do smaku solą i pieprzem.
Całość wstaw do dobrze nagrzanego piekarnika ok. 200ºC i zapiekaj aż ziemniaki będą miękkie (około 20- 25 min).
Przed podaniem posyp natką pietruszki.

Smacznego !!!

Zamówienia ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1

data umieszczenia: 2019-08-09

Plik do pobrania: zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 3

data umieszczenia: 2019-09-23

Plik do pobrania: zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 2

data umieszczenia: 2019-08-09

Plik do pobrania: zapytanie ofertowe nr 2

Kontakt

Adres

Gospodarstwo Rybackie Przyborów
Marian Tomala
Przyborów 62
32-823 Szczepanów

Zadzwoń

Marian Tomala 502 526 580
Mateusz Tomala 508 180 750
Marcin Tomala 501 701 280
TEL (014) 68 47 400
FAX (014) 68 47 030

E-mail

biuro@ryby.przyborow.eu
m.tomala@ryby.przyborow.eu

Poniżej przedstawiamy mapę z naszymi pięcioma obiektami stawowymi

Siedziba firmy

Obiekt Rudy -Rysie

Obiekt Tyniec

Obiekt Książ Wielki

Obiekt Pławowie

Obiekt Krzyż

Facebook